Tưởng như còn bên nhau

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013 by: Lý Tưởng Người ViệtNgười đi về cõi thiên thu
Dư hương...cứ tưởng
Như còn bên nhau

Đông sang trổi ngọn lao xao
Vườn yêu tàn đóa
Trúc Đào gió lay

Ai nơi biền biệt trời tây
Bỏ ai ở lại
Dứt day nỗi buồn
Lối xưa, cô lẻ chiều buông
Dòng xưa, nước đã về nguồn lãng du

Biết rằng, xa vắng ngàn thu
Chiều chiều vẫn ngóng
Lời ru dạt dào…

Dẫu cho Trúc đã lìa Đào
Mà sao cứ tưởng!
Còn nhau bên đời.


Nguyên Thạch