GƯƠNG ANH HÙNG LÊ LỢI - Thanh Sơn

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013 by: Lý Tưởng Người ViệtCUỘC       đời rồi cũng mau qua
ĐỜI          ta là một món qùa Trời ban
RỒI          ta vào cõi nhân gian
CŨNG       dòng máu đỏ da vàng Việt Nam
MAU         mau dữ lấy "Giang San"
QUA         tay Tầu Cộng bạo tàn ác nhân
                                                             
ĐỜI          ta đau xót vô ngần        
TA            nhìn Việt Cộng bán dần Quê Hương
MANG       ngàn nỗi nhục thê lương
LẠI           còn trơ tráo xem thường tổ tiên
CHO         đi biển đảo đất liền
TA            đau như thể gươm xiên vào lòng
NHỮNG    từng tấc đất cha ông
GÌ            loài cộng đỏ đang dâng Sơn Hà
                                                                 
TỰ           do phá hỏng Nước Nhà
MÌNH       làm sao giữ Sơn Hà Quê Hương
KHI          xưa "LÊ LỢI" can trường
SỐNG      vinh tranh đấu kiên cường mười năm
THỰC       Hành theo bước cha anh
THI          gan sau mới rạng danh Nước Nhà
                                                                 
CHÍNH     danh lấy lại Sơn Hà  
TA           là hậu dụê nên thà chết vinh
TỰ           mình cứu Quê Hương mình
TẠO         thành Dân Chủ đẹp xinh rạng ngời
SẼ            vang danh khắp mọi nơi
GHI          vào lịch sử đời đời mai sau
SỔ           đời ta mãi tươi màu
ĐỜI         người sống chỉ hơn nhau "ANH HÙNG".

Thanh Sơn 17.05.2011

Filed under: ,