Thông báo ngày 15-09-2013

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

LTLogoKính thưa quý độc giả, quý cộng tác viên và quý thân hữu,

Vì những trục trặc kỹ thuật trong trang nhà, nên phần đăng bài đã gây khó khăn cho rất nhiều quý cộng tác viên và quý thân hữu. Do đó Ban Điều Hành đã quyết định nâng cấp toàn diện cho trang nhà nhằm có thể sửa chữa đổi mới cho trang nhà và cũng làm cho trang nhà được thêm an toàn.

Trong thời gian này trang nhà LýTưởng Người Việt sẽ tạm ngưng hoạt động để tiến hành nâng cấp. Trong thời gian tạm ngưng hoạt động link của trang Lý Tưởng Người Việt sẽ được chuyển tới Lý Tưởng Người Việt blogspot.

Tất cả các bài viết cùng với các góp ý sẽ được bảo toàn và hoạt động trở lại sau khi nâng cấp.

Chúng tôi thành thật cáo lỗi cùng quý độc giả, quý cộng tác viên và quý thân hữu thật nhiều.

Kính Chào Đoàn Kết,

Ban Điều Hành Trang Lý Tưởng Người Việt

http://www.lytuongnguoiviet.com

http://www.lytuongnguoiviet.blogspot.com

http://www.facebook.com/lytuongnguoiviet.com

Filed under: