Thư Gửi: NGƯỜI BẠN TRẺ - Vĩnh Nhất Tâm

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012 by: Lý Tưởng Người ViệtHỡi bạn Trẻ! Ðâu Hùng Vương Quốc Tổ?
Ðâu sơn hà cẩm tú mấy ngàn năm?
Dựa Trường Sơn, nghe trùng dương sóng vỗ
Ðâu địa đầu muôn thuở, ải Nam Quan?

Hỡi bạn Trẻ! Ba miền Trung, Nam, Bắc
Giống Tiên Rồng trên mảnh đất Âu Long
Một ngàn năm đuổi xâm lăng phương Bắc
Xương máu gắn liền thế hệ Cha Ông.

Hỡi bạn Trẻ! Thấy gì trên “cờ đỏ”?“
Ngôi sao vàng” ý nghĩa ấy là sao?
Chớ thờ ơ, nghe những lời cám dỗ
Xoay mặt nhìn về phương Bắc thử nao!!!

Cờ Bắc phương từ Mao triều sáng ý
Khác gì đâu, lại có cả năm sao ?
Ý nghĩa đó là mưu đồ thống trị!
Cả năm châu, bốn bể phải không nào?

Nhìn kỷ lại! Ðừng mơ hồ, ấu trỉ
Công Tiền-Nhân muôn thuở dựng giang san
Sao Cộng đảng phải cuối đầu thô bỉ?
Trước kẻ thù truyền kiếp vẫn hung hăng.

Loài ngu xuẩn như: “đỉnh cao trí tuệ”
Thật đốn hèn chạy theo kẻ thù chung
Học nhà Hán, y con đường thống trị
Tái diễn bạo quyền, xã tắc suy vong?
Bạn hãy nhớ ta là dòng bất khuất!
Chưa bao giờ chịu nhục, rất anh hào
Ðuổi Ðông Hán, cờ Mê Linh Trưng Trắc!
Phận nữ lưu làm phương Bắc xôn xao?

Là một nước, từ ngàn xưa Nam Ðế
Việt Hán hai trời, “bờ cõi phân mao”
Ðừng lơ đễnh sẽ trở thành nô lệ
Sẽ ngàn năm Bắc thuộc nữa thì sao?
Hãy vùng lên! Làm con dân nước Việt
Cứu giống nòi anh dũng của trời Nam
Vì khát vọng của muôn dân cương quyết
Vì giống nòi văn hiến mấy ngàn năm.

Ðừng vọng tưởng, những lời ru “cải cách”
Mấy chục năm rồi đất nước tiêu tan
Còn gì đâu ngoài muôn dân đói rách
Nuốt căm hờn nuôi “lao động vinh quang”.

Hỡi bạn Trẻ làm người, nên sĩ khí
Thấy đồng bào phải chịu cảnh tang thương
Và giang sơn giặc lăm le thống trị
Ðành lòng sao mà an phận thủ thường?

Hãy đứng lên! Nói giùm bao chí sĩ
Từng tự hào văn hiến bốn ngàn năm!!!
Từng ngã xuống  trong tình thần kẻ sĩ
Từng hy sinh trong tức tưởi , âm thầm.

Phải tồn tại một nước Nam độc lập
Hơn ngàn năm chiến cuộc định lằn ranh.

Vĩnh Nhất-Tâm 30.04.2001(Thi Tập Cõi Lòng)