Thông Báo: Trang Blog http://lytuongnguoiviet.blogspot.com

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Thông Báo: Kính thông báo,

Nhằm phòng ngừa sự đánh phá  của bọn tin tặc trong tương lai và cũng nhằm thúc đẩy phong trào “Tự Do Thông Tin - Tự Do Báo Chí – Mỗi Người Mỗi Blog.” trang blog http://lytuongnguoiviet.blogspot.com đã được hình thành.

Bắt đầu ngày 12 tháng 1 năm 2011, trang blog http://lytuongnguoiviet.blogspot.com sẽ bắt đầu hoạt động. Trang blog này sẽ đăng tin tức cùng bài vở song song với trang LýTưởngNgườiViệt và sẽ được dùng để hổ trợ khi trang LýTưởngNgườiViệt bị tấn công.

Trong tương lai nếu có khó khăn khi truy cập trang http://www.lytuongnguoiviet.com, kính mời quý bậc trưởng thượng, thân hữu và bạn đọc gần xa của Lý Tưởng Người Việt vào trang blog http://lytuongnguoiviet.blogspot.com.

 

Chào Đoàn Kết Và Quyết Thắng

Ban Điều Hành Lý Tưởng Người Việt
Ngày 10 tháng 1 năm 2011

Filed under: