Tiếng yêu...không lời -Nguyên Thạch

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013 by: Lý Tưởng Người ViệtTa xanh lơ dòng chảy
Em còm cõi chân cầu
Lũ cuồng cuộn dòng xoáy
Dãi mềm
Trôi về đâu ?

Em chôn chân ghềnh đá
Mòn mỏi mộng trăm năm
Ta miệt mài viễn xứ
Mang nhớ thương âm thầm.

Tháng ngày rong rêu phủ
Nghe nuối tiếc thời gian
Dòng trôi
Trôi xa mãi
Áng mây bạt lối ngàn.

Ta lạc bước trùng khơi
Thân hóa khối sương rơi
Về thăm em lần nữa
Phủ hạt tưới thân đời.

Mai về thăm lần nữa
Ru em tiếng ru hời

Mai về thăm lần nữa
Ngàn tiếng yêu không lời...


Nguyên Thạch