Bơ vơ cánh cò - Nguyên Thạch

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt
Đời như hoa đơm nụ
Xưa mơ làm triệu phú!
Quãng đời đầy lam lủ
Tôi đã là triệu phú.

Ngày tôi là triệu phú
Em như hoa đơm nụ
Dáng thướt tha dịu hiền
Êm ả một nàng tiên.

Dòng trôi như vườn thắm
Tình trong nhau say đắm
Trao nhau bao hẹn thề
Chất ngất hương đam mê.

Vận trôi theo bến nước
Cũng như đời suôi ngược
Qua bến lở bến bồi.
Miệt mài theo dòng trôi…

Ngày tôi là triệu phú
Em như hoa đơm nụ
Dáng thướt tha dịu hiền
Em như một nàng tiên.

Ôi trùng khơi sóng biển
Dậy lên rồi tan biến
Là bọt bèo của biển
Tan biến vào hư không.

Bềnh bồng bên xe hoa
Tôi giờ tên mù lòa
Dưới đường hoa năm cũ
Thân bơ vơ cánh cò.

Xưa tôi là triệu phú
Đời muôn hoa hé nụ
Nay nghèo làm thi sĩ
Để tiễn một người đi.

Xưa tôi là triệu phú
Em như hoa đơm nụ
Nay tôi là thi sĩ
Đưa tiễn một người đi .


Xe hoa đã khuất bên đồi
Có chàng thi sĩ vẫn ngồi bơ vơ
Sông tương ngân thẳm lời thơ
Gởi vào cõi vắng mộng mơ cuối đường.Nguyên Thạch