NGU HƠN LỪA !!

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

alt
 
Lừa từ chối không cần thuyết Mác
Hồ Chí Minh lại vác đem về
Lập nên một đảng u mê
Giết dân hại nước tứ bề khổ đau
 
Lừa còn biết thương người nước họ
Không như đảng nhuộm đỏ nước tôi
Buôn dân bán nước làm bồi
Mẹ Việt đau khổ chúng ngồi nhởn nhơ
 
Lừa còn biết thương người đói khổ
Không như đảng bóp cổ dân tôi
Bò vàng chó đốm rất tồi
Cắn dân hãm hiếp hỡi ôi! đủ đường.
 
Lừa nước người biết cõng trẻ em
Gái nước tôi đảng đem xuất khẩu
Làm tôi nước lạ cúi đầu
Vô tiền khoáng hậu có đâu thế này!
 
Lừa đã ngu mà còn biết thế
Đảng cộng nô còn tệ hơn nhiều
Dân oan đói khổ tiêu điều
Tà quyền nào biết thương yêu giống nòi
 
    
 Thanh Sơn 09.09.2013

Filed under: