CÒN ĐÂU HÌNH ẢNH LƯƠNG SƯ?

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Còn đâu hình ảnh ''Lương Sư''?
Thầy-Cô ''nhận xét'', làm hư học trò!!!
Học sinh đâu phải ''bầy cò''
Để cho nhà giáo bày trò nhổ lông?
Trò là miêu duệ Lạc Hồng
Cớ sao lại bị điểm ''không'' thế nầy?
- Trò hư cũng tại vì Thầy
''Con người'' mà tưởng là ''cây dễ trồng''!!!
Hai chữ ''THỤ NHÂN'' đâu có nghĩa: TRỒNG NGƯỜI, mà là ''đạo tạo thành người tài đức''!!!
Cho nên, có Thầy-Cô biết trân trọng học sinh bằng lời phê như sau:
1- "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn / Dù sao em vẫn tuyệt hơn vài người".
2- "Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất. Em đã thật sự thành công rồi đấy. Mong em tiếp tục thành công"
3- "Cô đã hơn một lần bị bất ngờ và xúc động khi chấm bài của Hiếu… Rất đáng quý ở sự chân thành và nghị lực của con".
Tuy nhiên, xin mời Bà Con xem lời phê ''phản giáo dục'' dưới đây của Thầy-Cô, cũng trích từ ''Tiền Phong Online, Cơ quan trung ương của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.
 
  alt
  Có lẽ vì bức xúc trước bài kiểm tra của học trò, giáo viên đã không ngần ngại cho điểm kém cùng lời phê   Có lẽ vì bức xúc trước bài kiểm tra của học trò, giáo viên đã không ngần ngại cho điểm kém cùng lời phê "rất vần": "Em là nỗi nhục của Bộ Giáo dục".

Filed under: